Disclaimer

De informatie die op deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door de webmaster en de bloggers van MeetCuracao.com en hoewel we ons inspannen om de informatie up-to-date en correct te houden, geven wij geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Het gebruik van dergelijke informatie is dan ook strikt voor uw eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winsten die voortvloeien uit, of in verband met, het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder controle staan van de webmaster en de bloggers van MeetCuracao.com. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van dergelijke links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of het onderschrijven van de standpunten die daarin worden geuit.

Er wordt alles aan gedaan om de informatie in opmerkingen en blogs zo schoon mogelijk te houden. We houden rekening met pornografische inhoud en immoreel gedrag.

Er wordt alles aan gedaan om de website soepel te laten draaien. De webmaster van MeetCuracao.com aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, de tijdelijke onbeschikbaarheid van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

De gebruiker van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De gebruiker kan de informatie alleen gebruiken. De gebruiker is niet toegestaan om de informatie op deze website te kopiëren, te gebruiken of te bewerken zonder de schriftelijke toestemming van de webmaster van MeetCuracao.com.

Wij hebben het auteursrecht op alle informatie op deze website. Nederlands recht is van toepassing.